25      refresh   close 
  V?ra tvá tě uzdrav?  

Čarovné moci pschiky jsou si lékaři vědom od nepamti.  Stovky studií prokázal, že neúčiá látka nebo jinak falšovaný“ lékařský postup mohou nejrznější potíže pacient zlepšit nebo je cela odstranit.  Placebo se bžně používá především při klinckých kouškách novch léči a metod.  Cílem je zjistit, jaký efekt lze skutečně připsat testované novnce a jaký jde na vrub dobrému pocitu pacenta, že je léčen.  Placebo mnoz lékaři používají i ve své lékařské prax.  Tím však vvstávají etické otázky, protože jeho použitím je pacient zákoitě uveden v oml.  Lékaři z merické Harvard Medical School se proto spolu s zraelskými a ritskými kolegy rozhodl vzkoušet, zda placebo náhodou nezabere i v případě, že o něm pacient bude vědět.  Pokusu se zčastnilo osmdesát pacient trpících sndromem dráždivého tračníku, tedy nejrůznějším porucham trávení spojeným s nesprávnou funkcí tlustého střeva.  Jedna skupina nedostala žádnou léčbu, druhá brala po dobu tří týdn dvakrát deě placebo.  Lékaři pacientm po pravdě vsvětlili že polkají neúčié tabletky z cukru.  

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %

Začít znovu refresh Zavřít okno close