09      help_outline   refresh   close 
  M?loš m?vá často rýmu.  

Našli jsme mší hnízdo.  Mlena je roztom dítě.  Mrek vymslil různá důmslná zařízení.  Mslivec mřil na srnce, ale mnul cíl.  Vše si dobře promsli.  Mla je velký mlovník přírody.  Ve vzduchu poletovalo chmří z pampelišek.  Těsto se mchá ve velké mse.  Návrh byl většinou hlasů zamtnut. Ve školní kuchyni jsou k dispozici m stroje.  Malá Ludmla si už odmkala sama.  Mloš m často rýmu.  Pro každý stát je důležitý rozvoj průmslu.  Dřevorubci mtili starý les.  Sklep páchl mšinou.  Sníh zmzel, než se začalo stmvat.  Nevymdli všechno mdlo.  I klidná voda podem břehy. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %