06      refresh   close 
  Pohádka v?práv?  

Mnoz návštěvníci restaurací nepatřil mez nejstřízlvější.  V revru hajného Straky ptlačil velm zl ldé.  Moji nov znám jsou mnohem rozujší.  Pavlov kumpáni jim bl kdysi oaný.  Králov poaní slšel špatné zpráv.  Městské hradby již dávno bořeny.  Stále pronásledoval včitky svědom. Pohádka o půlnoci se hrobové otvral. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %

Začít znovu refresh Zavřít okno close