02      refresh   close 
  Pohádka v?práv?  

Pavlov kumpáni jim bl kdysi oaný.  V revru hajného Straky ptlačil velm zl ldé.  Stále pronásledoval včitky svědom.  Městské hradby již dávno bořeny.  Králov poaní slšel špatné zpráv.  Mnoz návštěvníci restaurací nepatřil mez nejstřízlvější. Pohádka o půlnoci se hrobové otvral.  Moji nov znám jsou mnohem rozujší. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %

Začít znovu refresh Zavřít okno close