Cvičení nelze vyplňovat klávesnicí.  Vytisknout cvičení.  Odeslat výsledek e-mailem  Začít znovu Zavřít okno se cvičením
Lhostejní l?dé (35 úloh)

Lidé by je měl přestat znečišťovat a lesníci by je neměl zbtečně kácet.  Cklstických stále kola se stále ještě nestal těmi nejoblíbenějšími dopravními prostředky.  Také bychom se měl zamslet nad by se auta neměl vynit za kola. V eské epublice zřej l zůstal lhostejní ke svému okol.  Nejen i voda dostává od lidí .  Není by jim se celý svět právě jejich emě byla čistá.  Továrny sice začal omezovat vypouštění škodlivch smogu a výparů se obvuje v ovzduší stále dost.  Také les začal strádat.  Už i dříve žil v rozutekl neznámo kam.  
Správně:      Špatně:       Úspěšnost: %