Cvičení nelze vyplňovat klávesnicí.  Vytisknout cvičení.  Odeslat výsledek e-mailem  Začít znovu Zavřít okno se cvičením
Lhostejní l?dé (35 úloh)

Není by jim se celý svět právě jejich emě byla čistá.  Už i dříve žil v rozutekl neznámo kam. V eské epublice zřej l zůstal lhostejní ke svému okol.  Lidé by je měl přestat znečišťovat a lesníci by je neměl zbtečně kácet.  Nejen i voda dostává od lidí .  Továrny sice začal omezovat vypouštění škodlivch smogu a výparů se obvuje v ovzduší stále dost.  Také les začal strádat.   Cklstických stále kola se stále ještě nestal těmi nejoblíbenějšími dopravními prostředky.  Také bychom se měl zamslet nad by se auta neměl vynit za kola. 
Správně:      Špatně:       Úspěšnost: %