Cvičení nelze vyplňovat klávesnicí.  Vytisknout cvičení.  Odeslat výsledek e-mailem  Začít znovu Zavřít okno se cvičením
Lhostejní l?dé (35 úloh)

Nejen i voda dostává od lidí .  Lidé by je měl přestat znečišťovat a lesníci by je neměl zbtečně kácet.  Už i dříve žil v rozutekl neznámo kam.  Cklstických stále kola se stále ještě nestal těmi nejoblíbenějšími dopravními prostředky.  Také les začal strádat.  Také bychom se měl zamslet nad by se auta neměl vynit za kola.  Továrny sice začal omezovat vypouštění škodlivch smogu a výparů se obvuje v ovzduší stále dost.  V eské epublice zřej l zůstal lhostejní ke svému okol.  Není by jim se celý svět právě jejich emě byla čistá. 
Správně:      Špatně:       Úspěšnost: %