Cvičení nelze vyplňovat klávesnicí.  Vytisknout cvičení.  Odeslat výsledek e-mailem  Začít znovu Zavřít okno se cvičením
Zemědělstv? a lesnictv? (28 úloh)

Zemědělstv a lesnictv v největší mře utvářejí naši krajinu.  Negatvní vliv přináší zejména zemědělská je spojována s pltváním chemckými velkou koncentrací zvířat.  Používání mechaniace vrazně ovlvňuje život živočich a strukturu částečky snadno podléhají vodní eroz.  Dsledkem používání velkého množstv hnojiv a je vnášení czorodých látek do potravních řetězc. To se projeví nejen v kval zemědělské také hnutím volně žijících živočich.  
Správně:      Špatně:       Úspěšnost: %