Cvičení nelze vyplňovat klávesnicí.  Vytisknout cvičení.  Odeslat výsledek e-mailem  Začít znovu Zavřít okno se cvičením
B?dlím s rodiči (38 úloh)

Bdlím s rodiči a sestrou anou na alé traně.  Usedl jsem na nejblií lavčku a prohlédl jsem si nejbáječnější nále svého života.  Jaoli to blo podivné, odjakživa jsem k tomuto velkánovi eské lteratury, k vtečnému anu erudov, pociťoval slnou nákloost.  A teď mám v rukou to nejceější - erudov ovídky alostranské!  Mám konečně knihu život byl neodmslitelně spjat s mm rodištěm.   Bl to nále, jímž jsem bl naprosto okouzlen.  Na jedné alostranských ulc ležel sodou okolností erudov ovídky alostranské. 
Správně:      Špatně:       Úspěšnost: %