54      help_outline   refresh   close 
  Nap?š tetě  

Česká literatura má mnoho psemných památek i vzácných rukopsů.  Dobrodružná četba je napnavá.  Z květů pvoněk se sypal pl.  Koupla si skleněný plník na nehty.  Mnozí jazykozptci studují staré zápsy.  Ptlák stále zapral.  Včela vypje šťávu z květů a přenese pl na jiný květ. Chlapk ve filmu byl chvíli plotem a chvíli prátem.  Ve cvičení biologie jsme ptvali.  Okna pvovaru byla vysoko. Mostní plíř z pskovce odolal náporům větru.  Kup v paprnictví krabičku připnáčků. Napš tetě z Psku.  Zaslechli jsme pskání netop a myší.  V cestopsech jsem se dočetl o přepchových sídlech egyptských faraonů.  Pepk byl pšný na svou pšťalku.  Podepš si psanku. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %