help_outline   refresh   close 
  Ochm?řený holobrádek  

Navštívíme průmslový podnik. M jdeme na vycházku. Dala na stůl keramckou msku. Nerad bych se zmlil. Mloval jsem lyžování a mslivost. To je nesmslná připomnka. Jedu směrem na Mdlovary. Mohl bys m dát kapesník? Její lýtka se jen mhala. Pod kámen zalezla zmje. Mlada je mmořádný talent. Mslivec pospíchal do lesa. Byl to ochmřený holobrádek. Kdo byl Přemsl? Musím vysmčit sklep. Na mtnici se platilo mto. Kočka je náš mláček. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %