Cvičení nelze vyplňovat klávesnicí.  Vytisknout cvičení.  Odeslat výsledek e-mailem  Začít znovu Zavřít okno se cvičením
Rodi?á v?chá?ka (32 úloh)

Slué nedělní odpoledne se rozhodl manželé rocházkov trávit se svmi dětm co nejpříjeji vychákou ke vzdálenému rybníku.  Vzal sebou vše nezbtné a vyrazil na tru.  Procházel stiými les a hájky, mtinami a loukami, prodíral se křovm, obdivoval venkovská stavení v dolích, která byla tichá, jakob bez života.  Posledních dvě stě metrů své trasy hali mal tursté i jejich rodiče strmým svahem k silnici, od níž vedla k jejich dnešnímu cíl, tajšímu rybníku, zká , po jedné straně lemovaná zteplými topol.  
Správně:      Špatně:       Úspěšnost: %