refresh   close 
  Zpráva o stavu podnebí  

V posledních letech se obvil ve dělovacích prostředcích právy o tom, že zhoršující se životní podmínky vvolají v nejblií dob nevypočitatelnou znu klimatu na naší lanetě.  Vznavači názoru, že tato zna je zřej již nevyhnutelná, argumentují zejména neprosnými tropckými vedry a suími obdob, která v mnulých letech užovala vropu i ámoří.  T vědců zjišťují stále četnější poruchy ve vývoji rostlistva a zvířeny na ovém élandu a v ustrálii.  Lékaři poukazují na vyí počet rakoviých onemocnění.  Kvli nezodpovědnému podnikání mizejí plíce zekoule.  Tak ekologové nazvají mazonské prales, které byl a jsou největšími zásobárn vzduchu a vody pro celé lidstvo.  Ekologické katastrof však mže zabránit jen dsledná výchova od kých let, omezení pltvání energmi a snížení obmu odpadů. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %

Začít znovu refresh Zavřít okno close