Vyplňovat cvičení klávesnicí.  Vytisknout cvičení.  Odeslat výsledek e-mailem Nápověda ke cvičení - internetová jazyková příručka. Začít znovu Zavřít okno se cvičením
V parku v Pr?honicích ... (21 úloh)

V parku v Prhonicích rostou i nádherné tje.  Soudní ředník musí být neplatný.  Jízda na motocyklu i na sktru vyžaduje opatrnost.  Pokusy o zrodnění pdy v podhří byly většinou nespěšné.  Babička chodívá na pedikru, ale manikru si dělá sama.  Prměrná rychlost byla dosti vysoká.  Máš hezkou blzu.  Znáš hru o zvědavém slněti?  Odtučňovací kra byla nespěšná, pacient zhubl jen o několik kilogram.  Krotitel Berousek předváděl s spěchem skupinu tygr.   Za jasného norového dne jsme podnikli tru na běžkách. 
Správně:      Špatně:       Úspěšnost: %