Cvičení nelze vyplňovat klávesnicí.  Vytisknout cvičení.   Začít znovu Zavřít okno se cvičením
Plaval jsem s v?p?tím sil ... (90 úloh)

Napište právu o organizaci a vsledcích vzkumu podle svého pracovního deíku. Děti pozoroval starý paře vvklaný a trouchnivěl. těžoval si na m. Dav lidí se bíhal. Plaval jsem s vptím sil, aby m vr nestáhl do hlubin. Nad les a pol kroužil drav jestřáb. Uzem antény k rádiu jsme si obstaral m sam. Jeníkov sestry bl brzčko zdráv. Na moji brku citátů od nejznámjších spisovatelů bl nejvce zvdav sousedov chlapci. Vzpoml si na své každodeí poviosti. Prav včel med je léčiv.  Z ú skuliny mezi skalam vlezl slepš. Babčka rozumla likým srím.  Husité dobl vtví u ražského Všehradu. Obvil krabici s vpreparovaným motýl, kteří zářil jako drahokam. pravení obuv trvalo msíc. Zčastníme se také nebo zstaneme doma? Nepltváš zbtečně peněz? Herci se Karlov zřejm líbl. Po klikaté cestě, která se vnula rokvetlm údolm, jel voz s ptl. 
Správně:      Špatně:       Úspěšnost: %