03      refresh   close 
  Plaval jsem s v?p?tím sil ...  

Plaval jsem s vptím sil, aby m vr nestáhl do hlubin. Husité dobl vtví u ražského Všehradu. Po klikaté cestě, která se vnula rokvetlm údolm, jel voz s ptl. Napište právu o organizaci a vsledcích vzkumu podle svého pracovního deíku.  Z ú skuliny mezi skalam vlezl slepš. pravení obuv trvalo msíc. Dav lidí se bíhal. Zčastníme se také nebo zstaneme doma? Babčka rozumla likým srím.  těžoval si na m. Děti pozoroval starý paře vvklaný a trouchnivěl. Obvil krabici s vpreparovaným motýl, kteří zářil jako drahokam. Vzpoml si na své každodeí poviosti. Herci se Karlov zřejm líbl. Uzem antény k rádiu jsme si obstaral m sam. Jeníkov sestry bl brzčko zdráv. Prav včel med je léčiv. Na moji brku citátů od nejznámjších spisovatelů bl nejvce zvdav sousedov chlapci. Nepltváš zbtečně peněz? Nad les a pol kroužil drav jestřáb. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %

Začít znovu refresh Zavřít okno close