Vyplňovat cvičení klávesnicí.  Vytisknout cvičení.  Odeslat výsledek e-mailem  Začít znovu Zavřít okno se cvičením
Kamz?k a medvěd. (34 úloh)

Teplé dny skončil. Kamzk věděl, že se počas co nevdět změní. Opustil svoji vspu v kosodřevně, sestoupl až dolů k jezrku a připojil se ke stádu. Kamzce ho přijal mez sebe, jako b odešel před chvl. Vskočil na vel balvan a zbstřil pozornost. Z lesa se vnořil medvěd. Vlezl ze svého doupěte pod vvrácenou jedlí a ve zbtku lavny hledal uhynulá kamzčí mláďata. Tentokrát neobjevl nic a zklamaně zamřil zpátky k lesní houštině. Kamzk věděl, že jej medvěd nahoře v dol nemůže ohrozt, že vsoko nad les nikdy nevstupuje, protože tam b mu kamzci stejně unikl. Přestal se medvědem zabvat. 
Správně:      Špatně:       Úspěšnost: %