04      refresh   close 
  Kamz?k a medvěd.  

Teplé dny skončil. Kamzk věděl, že se počas co nevdět změní. Opustil svoji vspu v kosodřevně, sestoupl až dolů k jezrku a připojil se ke stádu. Kamzce ho přijal mez sebe, jako b odešel před chvl. Vskočil na vel balvan a zbstřil pozornost. Z lesa se vnořil medvěd. Vlezl ze svého doupěte pod vvrácenou jedlí a ve zbtku lavny hledal uhynulá kamzčí mláďata. Tentokrát neobjevl nic a zklamaně zamřil zpátky k lesní houštině. Kamzk věděl, že jej medvěd nahoře v dol nemůže ohrozt, že vsoko nad les nikdy nevstupuje, protože tam b mu kamzci stejně unikl. Přestal se medvědem zabvat. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %

Začít znovu refresh Zavřít okno close